FIA

Instruktori koolitus lennukil / FI(A)

Instruktori koolitus annab õiguse tegutseda lennuki instruktorina erinevatel piloodi koolituse kursustel lennuõpetajana ja teooria õpetajana.

Koolitus koosneb saja kahekümne viiest tunnist teooriaõppest, mille käigus õpitakse õpetamise metoodikat ning läbitakse süvendatud õpe piloodi teooriaõppe ainete läbiviimisel. Lisaks tuleb läbida kolmkümmend tundi lennuõpet ühemootorilisel lennukil või viis tundi lennuõpet simulaatoril ja kakskümmend viis tundi lennuõpet ühemootorilisel lennukil.

Koolitusele asumise tingimuste ja hindade osas palume ühendust võtta.

FIH

Instruktori koolitus kopteril / FI(H)

Instruktori koolitus annab õiguse tegutseda kopteri instruktorina erinevatel piloodi koolituse kursustel lennuõpetajana ja teooria õpetajana.

Koolitus koosneb saja kahekümne viiest tunnist teooriaõppest, mille käigus õpitakse õpetamise metoodikat ning läbitakse süvendatud õpe piloodi teooriaõppe ainete läbiviimisel. Lisaks tuleb läbida kolmkümmend tundi lennuõpet kopteril või viis tundi lennuõpet simulaatoril ja kakskümmend viis tundi lennuõpet kopteril.

Koolitusele asumise tingimuste ja hindade osas palume ühendust võtta.EC135TRI

Eurocopter EC135/635 Tüübiinstruktori koolitus / TRI(H) EC135/635

EC135 tüübiinstruktori koolitus annab õiguse tegutseda mitmemootorilisel EC135 kopteri instruktorina ühe piloodi meeskonna koolitusel.

Koolitus koosneb viiekümnest tunnist teooriaõppest, mille käigus õpitakse õpetamise metoodikat ning läbitakse süvendatud EC135/635 kopteri tehniline õpe. Lisaks tuleb läbida viis tundi lennuõpet EC135 kopteril või kolm tundi lennuõpet vastava tüübi simulaatoril ja kaks tundi lennuõpet EC135 kopteril.

Koolituse käigus omandatakse teoreetilised ja praktilised teadmised EC135 kopteril piloodikoolituse läbiviimiseks. Lennupraktika käigus harjutatakse erinevate manöövrite õpetamise metoodikat, näiteks õpitakse kuidas koolitada ning läbi viia harjutusi ripplennus, ringlennul, maandumist ja starti. Erilist rõhku pannakse harjutustele häda-ja eriolukordades toime tulemise koolitamisel.

Koolitusele asumise tingimuste ja hindade osas palume ühendust võtta.


SEM


Instruktorite seminar

Instruktorite seminar käigus värskendatakse ja standardiseeritakse teoreetilised ja praktilised teadmised lennukoolituste läbiviimisel.

Seminarile asumise tingimuste ja hindade osas palume ühendust võtta.